УВАГА!!! ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКИХ НЕМАЄ В РОЗДІЛІ “ДОСТУПНІ ДОСЛІДЖЕННЯ” ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ!!! ЧАС З МОМЕНТУ ЗАМОВЛЕННЯ РЕАКТИВІВ ДО МОМЕНТУ ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНОВИТЬ ЩОНАЙМЕНШЕ 2 МІСЯЦІ! БУДЬ ЛАСКА, ВРАХОВУЙТЕ ДАНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРИ ПЛАНУВАННІ ТЕРМІНІВ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВИХ РОБІТ.

Код

послуги

Найменування послуги

Вартість послуги

   

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ:

 

 
 

128

 

Антитіла до рецептору тиреотропного гормону(сиров.).

 

235,20

54 Антитіла до тиреоглобуліну (сироватка). 118,80
53 Антитіла до тиреопероксидази (сироватка). 168,00
129 Антитіла тиреомікросомальні (сироватка). 169,20
130 Тиреоглобулін (сироватка). 118,80
57 Тиреотропний гормон (сироватка). 93,60
131 Тироксин (сироватка). 99,60
56 Тироксин вільний (сироватка). 98,40
132 Трийодтиронін (сироватка). 99,60
55 Трийодтиронін вільний (сироватка). 98,40
133 Трийодтиронін зворотній (сироватка). 231,60
116 Паратиреоїдний гормон (сироватка). 241,20
   

ДІАГНОСТИКА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ:

 

 
1 Глюкоза (сироватка). 24,00
2 Глюказа (сеча). 24,00
44 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) (цільна кров). 150,00
47 Інсулін (сироватка). 158,40
46 Інсулінові ауто антитіла (сироватка). 220,80
45 Інсуліноподібний фактор росту І (сироватка). 326,40
48 С-пептид (сироватка). 144,00
113 Антитіла до декарбоксилази глутамінової к-ти (сиров.). 225,60
117 Проінсулін (сироватка). 232,80
   

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК:

 

 
7 Сечовина (сироватка). 21,60
8 Сечовина (сеча). 21,60
9 Креатинін (сироватка). 33,60
10 Креатинін (сеча). 33,60
3 Загальний білок (сироватка). 22,80
4 Загальний білок (сеча). 32,40
11 Альбумін (сироватка). 22,80
18 Альбумін (сеча). 43,20
19 Цистатитин С (сироватка). 270,00
22 Бета-2-Мікроглобулін (сироватка). 138,00
23 Бета-2-Мікроглобулін (сеча). 144,00
20 Альфа1-мікроглобулін (сироватка). 174,00
21 Альфа1-мікроглобулін (сеча). 171,60
   

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ:

 

 
24 α-Амілаза (сироватка). 27,60
25 α-Амілаза (сеча). 27,60
26 Ліпаза (сироватка). 52,80
   

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ:

 

 
5 Білірубін загальний (сироватка). 31,20
6 Білірубін прямий (сироватка). 31,20
  Білірубін непрямий. 0
134 Жовчні кислоти (сироватка). 94,80
15 Аланінамінотрансфераза (сироватка). 30,00
16 Аспартатамінотрансфераза (сироватка). 30,00
17 Гамма-глутамілтрансфераза (сироватка). 34,80
13 Лактатдегідрогеназа (сироватка). 26,40
135 Фосфатаза кисла (сироватка). 122,40
136 Фосфатаза лужна (сироватка). 24,00
14 Холінестераза (сироватка). 34,80
137 Альфа-1 антитрипсін (сироватка). 106,80
   

ФІБРОЗ ПЕЧІНКИ:

 

 
90 N-пептид колагену ІІІ типу (сироватка). 178,80
92 Гіалуронова кислота (сироватка). 178,80
91 Колаген IV типу (сироватка). 178,80
111 Ламінін (сироватка). 178,80
112 Холілгліцин (сироватка). 178,80
   

ДІАГНОСТИКА АТЕРОСКЛЕРОЗУ:

 

 
12 Холестерин (сироватка). 26,40
27 Холестерин ліпопротеїдів високої густини (сироватка). 36,00
28 Холестерин ліпопротеїдів низької густини (сироватка). 44,40
30 Тригліцериди (сироватка). 25,20
29 Аполіпопротеїн В (сироватка). 111,60
138 Аполіпопротеїн А (сироватка). 235,20
  Коефіцієнт атерогенності. 0
   

РЕВМОПРОБИ:

 

 
31 Ревматоїдний фактор (сироватка). 55,20
32 С-реактивний білок (сироватка). 57,60
33 Антистрептолізин-О (сироватка). 55,20
 

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ:

 

 
139 Креатинкіназа (сироватка). 33,60
34 Креатинкіназа-МВ (сироватка). 42,00
38

 

N-кінцевий прогормон

В-типу натрійуретичного пептиду (сироватка).

360,00
85 Альдостерон (сироватка). 234,00
36 Ангіотензин І (плазма). 264,00
37 Ангіотензин ІІ (плазма). 264,00
35 Міоглобін (сироватка). 198,00
140 Альфа-гідроксибутиратдегідрогеназа (сироватка). 27,60
   

ДІАГНОСТИКА КРИТИЧНИХ СТАНІВ:

 

 
141 Лактат (плазма). 74,40
81 Д-димер (плазма). 156,00
89 Прокальцитонін (сироватка). 450,00
39 Тропонін І (сироватка). 177,60
   

ДІАГНОСТИКА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ:

 

 
41 Залізо (сироватка). 27,60
43 Заліза звязуюча здатність (сироватка). 46,80
42 Трансферин (сироватка). 76,80
40 Феритин (сироватка). 112,80
   

ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА:

 

 
  Асоційований з вагітністю білок-А плазми (сироватка).  
126 Дегідроепіандростерону сульфат (сульфат). 199,20
69 Естрадіол (сироватка). 111,60
75 Естріол вільний (сироватка). 106,80
70 Лютеїнізуючий гормон (сироватка). 106,80
72 Прогестерон (сироватка). 106,80
74 Пролактин (сироватка). 106,80
127 Тестостерон (сироватка). 109,20
73 Тестостерон вільний (сироватка). 142,80
71 Фолікулстимулюючий гормон (сироватка). 106,80
68 Хоріонічний гонадотропін бета (сироватка). 111,60
   

ОНКОМАРКЕРИ:

 

 
58 Альфа-фетопротеїн (сироватка). 192,00
118 Антиген плоскоклітинної карциноми (сироватка). 376,80
119 Білок S100 (сироватка). 475,20
65 Нейронспецифічна енолаза (сироватка). 279,60
120 Пепсиноген І (сироватка). 289,20
121 Пепсиноген ІІ (сироватка). 289,20
122 Простатична кисла фосфатаза (сироватка). 199,20
61 Простатспецифічний антиген вільний (сироватка). 144,00
60 Простатспецифічний антиген загальний (сироватка). 148,80
123 Раковий антиген 125 (сироватка). 166,80
67 Раковий антиген 15-3 (сироватка). 160,80
66 Раковий антиген 19-9 (сироватка). 160,80
64 Раковий антиген 21-1 Cyfra (сироватка). 258,00
124 Раковий антиген 242 (сироватка). 244,80
63 Раковий антиген 50 (сироватка). 238,00
62 Раковий антиген 72-4 (сироватка). 258,00
59 Раковоембріональний антиген (сироватка). 97,00
125 Тканинний поліпептидний антиген (сироватка). 241,20
   

ІОНОГРАМА:

 

 
76 Калій (сироватка). 31,20
79 Кальцій (сироватка). 27,60
77 Натрій (сироватка). 32,40
78 Хлор (сироватка). 31,20
142 Магній (сироватка). 21,60
143 Фосфор (сироватка). 21,60
   

АЛЕРГІЯ:

 

 
49 Імуноглобулін А (Ig A) (сироватка). 140,40
52 Імуноглобулін E (Ig E) (сироватка). 186,00
51 Імуноглобулін G (Ig G) (сироватка). 140,40
50 Імуноглобулін M (Ig M) (сироватка). 140,40
   

ДЕТЕКЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ:

 

 
108 Дігоксин (сироватка). 189,60
109 Такролімус (сироватка). 462,00
110 Циклоспорін А (сироаватка). 376,80
   

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ – TORCH:

 

 
93 Вірус простого герпесу 1+2, Ig G (сироватка). 128,40
94 Вірус простого герпесу 1+2, Ig М (сироватка). 128,40
95 Вірус простого герпесу 2, Ig G (сироватка). 128,40
96 Краснуха, Ig G (сироватка). 128,40
97 Краснуха, Ig М (сироватка). 128,40
98 Токсоплазма, Ig G (сироватка). 128,40
99 Токсоплазма, Ig М (сироватка). 128,40
100 Цитомегаловірус, Ig G (сироватка). 128,40
101 Цитомегаловірус, Ig М (сироватка). 128,40
   

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ – ВІРУС ЕПШТЕЙНА-БАРР:

 

 
102 Вірус Епштейна –Барр ранній антиген, Ig G (сироватка). 128,40
103 Вірус Епштейна –Барр ранній антиген, Ig A(сироватка). 128,40
104 Вірус Епштейна –Барр капсидний антиген, Ig G (сиров.). 128,40
105 Вірус Епштейна –Барр капсидний антиген, Ig М (сиров.). 128,40
106 Вірус Епштейна –Барр капсидний антиген, Ig A (сиров.). 128,40
107 Вірус Епштейна –Барр ядерний антиген, Ig G (сиров.). 128,40
   

ІНШІ:

 

 
80 Сечова кислота (сироватка). 21,60
144 Фібриноген (сироватка). 172,80
82 Адренокортикотропний гормон (сироватка). 234,00
86 Вітамін В 12 (сироватка). 201,60
88 Вітамін D (сироватка). 334,80
84 Соматотропний гормон (сироватка). 168,00
83 Кортизол (сироватка). 156,00
115 Остеокальцин (сироватка). 223,20
87 Фолієва кислота (сироватка). 147,60
114 Кальцитонін (сироватка). 225,60
145 Альфа 1- глікопротеїнова кислота (сироватка). 127,20
146 Антитромбін ІІІ (сироватка). 225,60
147 Гаптоглобін (сироватка). 106,80
148 Комплемент С3 (сироватка). 105,60
149 Комплемент С4(сироватка). 105,60
150 Церулоплазмін( сироватка). 126,00