Код

послуги

Найменування послуги

Вартість послуги

   

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ:

53 Антитіла до тиреопероксидази (сироватка). 140,00
57 Тиреотропний гормон (сироватка). 78,00
56 Тироксин вільний (сироватка). 82,00
55 Трийодтиронін вільний (сироватка). 82,00
   

ДІАГНОСТИКА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ:

 
1 Глюкоза (сироватка). 20,00
2 Глюкоза (сеча). 20,00
46 Інсулінові ауто антитіла (сироватка). 184,00
44 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) (цільна кров). 125,00
47 Інсулін (сироватка). 132,00
48 С-пептид (сироватка). 120,00
   

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК:

7 Сечовина (сироватка). 18,00
8 Сечовина (сеча). 18,00
9 Креатинін (сироватка). 28,00
10 Креатинін (сеча). 28,00
3 Загальний білок (сироватка). 19,00
4 Загальний білок (сеча). 27,00
11 Альбумін (сироватка). 19,00
18 Альбумін (сеча) (мікроальбумін). 36,00
22 Бета-2-Мікроглобулін (сироватка). 115,00
23 Бета-2-Мікроглобулін (сеча). 120,00
   

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ:

 
24 α-Амілаза (сироватка). 23,00
25 α-Амілаза (сеча). 23,00
26 Ліпаза (сироватка). 44,00
   

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ:

 
5 Білірубін загальний (сироватка). 26,00
6 Білірубін прямий (сироватка). 26,00
  Білірубін непрямий. 0
15 Аланінамінотрансфераза (сироватка). 25,00
16 Аспартатамінотрансфераза (сироватка). 25,00
17 Гамма-глутамілтрансфераза (сироватка). 29,00
13 Лактатдегідрогеназа (сироватка). 22,00
136 Фосфатаза лужна (сироватка). 20,00
   

ДІАГНОСТИКА АТЕРОСКЛЕРОЗУ:

 
12 Холестерин (сироватка). 22,00
27 Холестерин ліпопротеїдів високої густини (сироватка). 30,00
28 Холестерин ліпопротеїдів низької густини (сироватка). 37,00
30 Тригліцериди (сироватка). 21,00
   

РЕВМОПРОБИ:

 
32 С-реактивний білок (сироватка). 48,00
   

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ:

 
139 Креатинкіназа (сироватка). 28,00
34 Креатинкіназа МВ-фракція (сироватка). 35,00
   

ІОНОГРАМА:

 
76 Калій (сироватка). 26,00
79 Кальцій (сироватка). 23,00
77 Натрій (сироватка). 27,00
78 Хлор (сироватка). 26,00
142 Магній (сироватка). 18,00
143 Фосфор (сироватка). 18,00